Privacy beleid

Reikicentrum Salomons
Reikicentrum Salomons, gevestigd aan Van Limborchstraat 33 7521 DS Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.roysalomons.nl/contact

Roy Salomons is de Functionaris Gegevensbescherming van Reikicentrum Salomons.
Hij is te bereiken via info@roysalomons.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Reikicentrum Salomons verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Eventuele gegevens die verband houden met de activiteit waarop ingeschreven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@roysalomons.nl of het telefoonnummer + 31 6 36064274 dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Reikicentrum Salomons verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling omtrent een cursus of bijeenkomst.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze activiteiten en producten en die van anderen.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren als je een bestelling hebt gedaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Reikicentrum Salomons neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van Reikicentrum Salomons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Reikicentrum Salomons bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Reikicentrum Salomons verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Reikicentrum Salomons gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reikicentrum Salomons neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via https://roysalomons.nl/contact/