The Reiki Alliance & Focus

logo Reiki alliance

Wie zijn wij?

The Reiki Alliance is een internationale gemeenschap van Reikimasters die Usui Shiki Ryoho (vertaling uit het Japans: het Usui Systeem van Reiki Heling) beoefenen en onderwijzen. We beschouwen onszelf als beheerders van Usui Shiki Ryoho door de vorm te handhaven die werd doorgegeven via de directe spirituele afstamming Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto en Johannes Reindl. Op 16 mei 2022 is Roy Salomons lid geworden van deze organisatie.

Door wie werd The Reiki Alliance opgericht?

In 1982 werden de masters die door Hawayo Takata en Phyllis Furumoto waren ingewijd uitgenodigd voor een bijeenkomst in Hawaii. De groep die naar Hawaii kwam erkende Phyllis Lei Furumoto als Hawayo Takata’s opvolgster. Ze besloten om in 1983 opnieuw bijeen te komen in Brits-Columbia. Gedurende deze bijeenkomst werd de Reiki Alliance opgericht om het systeem dat Hawayo Takata had onderwezen te eren door deze beoefening te blijven beheren.

Wat is onze missie?

De missie van de Reiki Alliance is om Usui Shiki Ryoho te beoefenen en te eren, de spirituele afstamming te erkennen, elkaar te steunen en onze ervaring als masters te verdiepen.

Waartoe verplichten wij ons?

Wij streven ernaar ons masterschap te leven door

 • het verwezenlijken van de spirituele leefregels in ons dagelijks leven
 • het toepassen van Reiki door het geven en ontvangen van behandelingen
 • het voortzetten van onze professionele scholing
 • het nastreven van onze verdere persoonlijke en spirituele groei
 • te erkennen dat het onderdeel van masterschap is om een student, leraar, mentor en inwijder te zijn

We kiezen ervoor deel uit te maken van een gemeenschap van Reikimasters omdat we het pad van masterschap niet alleen als individu, maar ook als deel van een gemeenschap van collega’s willen verkennen.

Als gemeenschap delen we zowel professionele eisen en een Ethiekcode als onze gezamenlijke beoefening.

De vorm van de beoefening wordt aan studenten hoofdzakelijk doorgegeven via mondelinge traditie.

Introductie

De totstandkoming van deze Ethiekcode is een bewuste stap van de Reiki Alliance en haar leden om zelf verantwoordelijk te zijn voor de normen en waarden die volgen. Deze Code geeft de betrokkenheid weer van Reikimasters om hun kennis, vaardigheden en kunst te gebruiken voor het welzijn van anderen, om niet opzettelijk te kwetsen, om studenten en cliënten te respecteren en onszelf en elkaar te eren.

Deze Code verduidelijkt basisprincipes van het Reikimasterschap. Voor hen die op dit pad zijn, kan de Code dienen als een bron voor scholing en reflectie, zelfevaluatie, persoonlijke en onderlinge heling. Deze Code dient tevens om naar buiten toe duidelijk weer te geven wat omtrent het ethisch gedrag van Reiki Alliance-masters kan worden verwacht.

Ethiekcode voor Reikimasters van de Reiki Alliance

#1: Ik behandel mijn ouders, partner en kinderen met respect voor hun individuele noden en waarden.

 • Ik waardeer de steun van mijn partner en familieleden op mijn levenspad en mijn steun aan dat van hen.
 • Ik waardeer eerlijkheid en integriteit in relaties.

#2: Ik behandel mijn studenten en cliënten met respect voor hun waardigheid, individuele noden en waarden.

 • Ik werk naar beste kunnen met mijn studenten en cliënten, zonder vooroordeel ten opzichte van hun leeftijd, ras, religie, cultuur, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of sociaal-economische achtergrond.
 • Ik waardeer de vertrouwensrelatie tussen mij en mijn studenten en cliënten en onthoud mij van machts- en seksueel misbruik.
 • Ik maak geen misbruik van mijn positie als Reikimaster om een seksuele relatie met een student of cliënt uit te lokken of te beginnen. 
 • Ik sta mijzelf voldoende tijd toe om de rollen van beide partijen (machtsdynamiek) werkelijk te laten veranderen alvorens een romantische of seksuele relatie te overwegen met een student of ex-cliënt.

#3: Ik respecteer het recht van een student om zijn/haar initiërend master te kiezen en het recht van een cliënt om zijn/haar eigen manier en pad van heling te kiezen.

 • Ik respecteer het vertrouwen van mijn Reikicliënt in zijn/haar arts of eerstelijnsverzorger.
 • Ik steun mijn studenten en cliënten zonder tussenkomst van mijn persoonlijk oordeel. Wanneer ik dit niet kan, zal ik de student of cliënt adviseren met een andere Reikimaster of beoefenaar te werken.

#4: Ik houd alle informatie aangaande een student of cliënt vertrouwelijk.

#5: Ik behoud een helder bewustzijn.

 • Ik onthoud mij van alcohol- of drugsmisbruik.
 • Ik ben mij ervan bewust dat mijn oordeel en mijn professioneel handelen beïnvloed kunnen worden door mijn gebruik van alcohol en drugs; daarom onthoud ik mij hiervan tijdens professionele activiteiten.

#6: Ik verruim voortdurend mijn professionele kwaliteiten, kennis en vaardigheden.

 • Ik ken mijn eigen mogelijkheden en beperkingen en vermeld deze nauwkeurig en eerlijk.

#7: Ik blijf vertrouwen in Reiki en in mijn Reikigemeenschap.

 • Ik ontwikkel een bewuste en heldere communicatie, alsmede de kwaliteiten liefhebbende vriendelijkheid en eerlijkheid. Ik zeg wat waar en zinvol is en zeg niets wat dat niet is.
 • Ik hecht waarde aan mijn relatie met een proces groter dan ikzelf, en erken dat heling iets is wat ik mijzelf kan geven en waarvan ik kan leren, maar wat ik nooit kan beheersen.
 • Ik steun het leven in plaats van de dood te vermijden.

#8: Ik respecteer andermans eigendom, behoud mijn professionele integriteit en onthoud mij van geldmisbruik.

 • Ik onthoud mij van wangedrag zoals: plagiaat, het ongepast achterhouden van informatie en het doen van onware of bedrieglijke uitspraken.
 • Ik onthoud mij van beroepsmatig gebruik van methodes en disciplines van anderen totdat ik deze werkelijk heb leren kennen. Ik zal de herkomst hiervan vermelden.

#9 Ik erken en respecteer andere disciplines en hun beoefenaars.

 • Ik tracht samen te werken met andere Reikimasters of beoefenaars van andere disciplines en ik onthoud mij van laster, kritiek of anderszins denigrerende opmerkingen jegens hen.

#10: Ik ben aansprakelijk en verantwoordelijk voor al mijn beslissingen en daden als Reikimaster in de samenleving.

 • Ik realiseer me dat al mijn daden en keuzes in mijn gedrag en communicatie een potentieel effect op anderen kunnen hebben; ik onderwijs door zelf een voorbeeld te zijn.
 • Ik los daadwerkelijk of potentieel tegenstrijdige belangen direkt op.
The Reiki Alliance

Zoeken

Categorieën

Tags

Meer verhalen

eerbetoon

Reikifestival 2023 een Eerbetoon aan Hawayo Takata Sensei

Deze dag was een krachtige samensmelting van positieve energie. We werden geïnspireerd door bijdragen van getalenteerde individuen zoals Josine Pennings, Paulien van der Geest, Robert Kramps, Rolf Holm en zijn

De Reiki behandeling uit 1936. Een gestructureerde aanpak van verschillende handposities. Ontdek hoe Briljant het is.

In dit blog omschrijf ik de minerale vorm, behandelmethode, Reiki behandeling zoals dr. Chujiro Hayashi dit in de Hayashi Reiki Kenkyūkai in 1936 aan Hawayo Takata onderwees. Het is de

Wil je meer
weten of heb je vragen?

Laat je gegevens achter en je hoort snel van ons.